Literatura

 

Zde si klademe na srdce, vytvořit pro Vás seznam literatury domácí i zahraniční. Plánujeme - seznamy postupně upravovat, aktualizovat, přidávat recenze, fotografie apod. Byli bychom rádi, kdybychom tyto knihy mohli prodávat, ale to je ještě daleká budoucnost. I to se ovšem stane, koukejte na naše stránky pravidelně a uvidíte.

 

Želvy v přírodě a v péči člověka

autor: Jiří Zych
rok vydání: 2006
nakladatelství:
počet stran: 204
ISBN:80-209-0342-9
Cena: od 390,-
želvy kniž.
 

Želvy

autor: Jiří Zych
rok vydání: 2000
nakladatelství: Brázda 
počet stran: 137
ISBN: 80-209-0272-4
Cena: od 197,-
 

Bydlí s námi suchozemská želva/Průvodce Romany Anděrové pro mladé chovatele -

autor: Romana Anděrová
rok vydání: 1996
nakladatelství: Havlíčkův Brod, Fragment
počet stran: 32
ISBN: 80-7200-064-0
Cena: od 59,-

Obálka knihy

 
Moje želva a já
autor: Hartmut Wilke
rok vydání: 2006
nakladatelství: Praha/ Vašut, 2006
počet stran: 64
ISBN: 80-7236-446-4
Cena: od 99,-
kniha
 
Želvy
autor: Hartmut Wilke
rok vydání: 2001
nakladatelství: Vašut
počet stran: 72
ISBN: 80-7236-003-5
Cena: od 99,-
kniha4

Želvy
autor: Hartmut Wilke
rok vydání: 2008
nakladatelství: Vašut
počet stran: 64
ISBN: 978-80-7236-729-0
Cena: od 129,-
 
Naše želva
autor: Hartmut Wilke, Uwe Anders
rok vydání: 2006/10
nakladatelství: Praha/Vašut, 2006
počet: 128
ISBN: 80-7236-456-1
Cena: od 149,-
kniha Naše želva
 
 
Želva zelenavá
autor: Nataša Velenská
rok vydání: 2008
nakladatelství: Rudná u Prahy/Robimaus
počet stránek: 68
ISBN: 978-80-903357-4-5
Cena: od 129,-
 

- Vergnerovi, Chov terarijních zvířat, 1986

- Smrčkovi, Začínáme se zvířaty, 1990

- Szalayovi, Želvy, 1990

- Obojživelníci a plazi, 1997 (edice)

- Szalayovi, Chováme vodní želvy / Želva nádherná, 1997

- Časopis Akvárium Terárium

 
Cizojazyčná literatura
přebráno z webu https://www.repnat.cz/zelvy.htm

 
Turtles and Tortoises of the World ALDERTON, D.: Turtles and Tortoises of the World

1994, 192 s., desítky BF a ČBF. Kniha pojednává o želvách z různých hledisek. Na 70 stranách je přehled čeledí želv, závěr knihy tvoří výčet druhů a poddruhů. Kniha je součástí série knih o různých živočišných skupinách.
990 Kč

Turtles - Proceedings: International Turtle and Tortoise Symposium Vienna 2002 ARTNER, H., FARKAS, B., LOEHR, V.: Turtles - Proceedings: International Turtle and Tortoise Symposium Vienna 2002

2006, 618 s., 308 BF, desítky ČBF a kreseb. Sborník 51 prací různých autorů se zabývá problematikou chovu, ochranou a rozmnožováním želv. Kvalita prací je dokladem výrazných chovatelských úspěchů u želv v posledním období i u amatérských chovatelů.
1490 Kč (Od 1. srpna 2006 bude cena 2040 Kč)

Schildkröten ARTNER, H., MEIER, E.: Schildkröten

2000, 181 s., 203 BF. Sborník referátů ze symposia o želvách, které proběhlo v Salzburgu v roce 1997.
1220 Kč

Turtles and Tortoises. A complete Pet Owner's Manual BARTLETT, R., D, BARTLETT, P.: Turtles and Tortoises. A complete Pet Owner's Manual

1996, 119 s., desítky BF. Velice kvalitní příručka pro chovatele želv.
270 Kč

On the variability of Cuora trifasciata BLANCK, T., MCCORD, W., LE, M.: On the variability of Cuora trifasciata

2006, 153 s., desítky BF, ČBF kresby, grafy, mapky. Autoři se zabývají variabilitou druhu Cuora trifasciata. Na základě výsledků je popsán geneticky a morfologicky odlišný nový druh Cuora cyclornata a i poddruh Cuora cyclornata meieri.
1010 Kč

Turtles of the World BONIN, F., DEVAUX, B., DUPRE, A: Turtles of the World

2006, 416 s. přes 300 BF, 320 mapek. Velkoformátová publikace o želvách světa. Kniha zahrnuje přes 300 druhů, u každého druhu fotografie, mapka a řada dalších informací.
1550 Kč

Enzyklopädie der Schildkröten BONIN, F., DEVAUX, B., DUPRE,A: Enzyklopädie der Schildkröten

2007, 416 s., přes 400 BF, 320 mapek. Německá verze velkoformátové publikace o želvách světa. Kniha zahrnuje přes 300 druhů, u každého druhu fotografie, mapka a řada dalších informací.
1380 Kč

Tortoises, Terrapins and Turtles of Africa BRANCH, B.: Tortoises, Terrapins and Turtles of Africa

2008, 128, 234 BF, kresby, mapky. Jihoafrická publikace věnující se africkým suchozemským, vodním i mořským želvám. Zahrnuje 46 druhů.
520 Kč

A Wild Australia Guide – Freshwater Turtles CANN, J.: A Wild Australia Guide – Freshwater Turtles

2008, 96 s., 135 BF. Přední australský odborník J. Cann seznamuje s přehledem, popisem i způsobem života australských sladkovodních želv.
400 Kč

Handbook of Turtles. The Turtles of the United States, Canada and Baja California CARR, A.: Handbook of Turtles. The Turtles of the United States, Canada and Baja California

1995, 542 s., stovky ČBF a kreseb. Nové vydání klasické knihy o želvách Severní Ameriky.
1450 Kč

Turtles. Keeping and Breeding Them in Captivity COBORN, J.: Turtles. Keeping and Breeding Them in Captivity

1997, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele želv s velice kvalitními fotografiemi.
250 Kč

Turtles and Tortoises of India DAS, I.: Turtles and Tortoises of India

1995, 179 s., 34 BF. Přehled 32 druhů želv Indie s popisem druhů, rozšířením, způsobem života i jejich ochranou.
1320 Kč

Die Schildkröten des Indische Subkontinenets DAS, I.: Die Schildkröten des Indische Subkontinenets

2001, 183 s., 47 BF, ČBF, mapky, grafy. Upravená a doplněná německá verze knihy předchozí. Navíc obsahuje i údaje o chovu želv této oblasti v zajetí.
1050 Kč

Ernährung von Lanschildkröten DENNERT, C.: Ernährung von Lanschildkröten

2001,144 s., 113 BF, 27 tabulek. Autorka shrnuje vlastní poznatky a literární zdroje ohledně výživy a krmení suchozemských želv. Informace zde obsažené mohou předejít mnohým chybám.
590 Kč

Draco Nr. 2 Draco Nr. 2, Mediterrane Landschildkröten.

2000, 96 s., monotematické číslo německého časopisu Draco, věnované suchozemským želvám žijícím kolem Středozemního moře. Celkem 10 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Draco Nr. 8 Draco Nr. 8, Tropische Landschildkröten

2001, 96 s., monotematické číslo německého časopisu Draco, věnované tropickým suchozemským želvám. Celkem 8 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Draco Nr. 13 Draco Nr. 13, Sumpfschildkröten

2003, 96 s., monotematické číslo německého časopisu Draco, věnované vybraným druhům želv čeledí Emydidae a Geoemydidae. Celkem 11 příspěvků různých autorů. Bohatě ilustrováno.
290 Kč

Griechische Landschildkröten. Pflege und Vermehrung DOST, U.: Griechische Landschildkröten. Pflege und Vermehrung

2006, 94 s., 152 BF. Příručka s množstvím kvalitních informací o chovu želvy Testudo hermanni.
440 Kč

Turtles of the United States and Canada ERNST, C. H.: Turtles of the United States and Canada

1994, 578 s., 57 BF, desítky ČBF. Kniha je rozsáhlou moderní publikací o želvách Severní Ameriky. Může posloužit i jako velmi dobrá určovací pomůcka.
2150 Kč

Leopard Tortoises. The Natural History, Captice care and Breeding of Stigmochelys pardalis FIFE, R.: Leopard Tortoises. The Natural History, Captice care and Breeding of Stigmochelys pardalis

2006, 97 s., desítky BF, tabulky, mapka. Známý americký chovatel podává informace o biologii, chovu a rozmnožování africké suchozemské želvy Stigmochelys pardalis. První kniha z nové série publikací Turtles of the World.
370 Kč

  FITZINGER, L.: Neue Classification der Reptilien. Entwurf einer systematischen Anordnung der Schildkröten

1997, 110 s., Nový přetisk klasické Fitzingerovy knihy o systematice želv původně vydané v roce 1826. Tento přetisk byl věnován jako speciální publikace 3.světovému kongresu herpetologie v Praze v roce 1997.
880 Kč

The Complete North American Box Turtles FRANKLIN, C.J., KILLPACK, D.C.: The Complete North American Box Turtles
2009, 260 s., přes 300 BF. Autoři shrnují výsledky 30letého studia a zkušenosti z chovu želv rodu Terrapene.
1340 Kč
Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas.Band 3/IIIA Schildkröten (Testudines) I FRITZ, U.: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas.Band 3/IIIA Schildkröten (Testudines) I

2001, 594 s., 95 kreseb a diagramů. Díl klasické edice Handbuchů věnovaný evropským želvám ( mimo mořské želvy).
3330 Kč

Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas.Band 3/IIIB Schildkröten (Testudines) II FRITZ, U.: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas.Band 3/IIIB Schildkröten (Testudines) II

2005, 320 s., 65 kreseb a diagramů. Díl klasické edice Handbuchů věnovaný evropským mořským želvám
3330 Kč

Giant Tortoises of Indian Ocean GERLACH, J.: Giant Tortoises of Indian Ocean. The Genus Dipsochelys inhabiting the Seychelles Island and the extint giants of Mafagacar and the Mascarens

2004,207 s., desítky BF, ČBF, kreseb a grafů. Shrnutí historického vývoje na systematiku velkých suchozemských žel z ostrovů v Indickém oceánu včetně podrobného popisu současného stavu i ochrany.
1200 Kč

Lissemys punctata. The Indian Flap-shelled Turtle GRAMENTZ, D.: Lissemys punctata. The Indian Flap-shelled Turtle

2011, 280 s., 70 fotografií. Publikace shrnuje všechny dostupné informace o želvě druhu Lissemys punctata, která žije na Indickém subkontinentě a na ostrově Srí Lanka.
1000 Kč

Die Nilweichschildkröte. Trionyx triunguis GRAMENTZ, D.: Die Nilweichschildkröte. Trionyx triunguis

2005, 166 s., desítky BF a kreseb. Monografie o želvě druhu Trionyx triunguis.
1340 Kč

African Flapshell Turtles Cyclanorbis and Cycloderma GRAMENTZ, D.: African Flapshell Turtles Cyclanorbis and Cycloderma

2008, 191 s., 92 BF, kresby, mapky, tabulky. Nová monografie se věnuje systematice a biologii afrických želv rodů Cyclanorbis a Cycloderma.
1120 Kč

Keeping and Breeding Freshwater Turtles GURLEY, R.: Keeping and Breeding Freshwater Turtles

2003, 297 s., přes 300 BF. Nová publikace věnující se chovu sladkovodních želv. Podrobně se zabývá chovem, výživou, rozmnožováním u jednotlivých druhů vodních želv mnohem podrobněji než je v jiných publikacích běžné. Velmi cenné jsou údaje o rozmnožování a množství kvalitních barevných fotografií.
1350 Kč

African Spurred Tortoises Geochelone sulcata in Captivity GURLEY, R.: African Spurred Tortoises Geochelone sulcata in Captivity: Professional Breeders Series

2002, 80 s., desítky BF. Drobnější publikace je první knihou z připravované série věnující se želvě druhu Geochelone sulcata. Popsán je způsob života v přírodě, anatomie, podmínky pro chov, výživa a rozmnožování.
320 Kč

Zierschlidkröten HENNING, A.S.: Zierschlidkröten

2003, 79 s.,66 BF, tabulky. Popisuje způsob života v přírodě, chov a rozmnožování severoamerické želvy Chrysemys picta.
590 Kč

Haltung von Wasserschildkröten HENNING, A: Haltung von Wasserschildkröten

2004, 128 s., desítky BF. Nová příručka určená chovatelům vodních želv.
590 Kč

Die Gelbwangenschmuckschildkröte Trachemys scripta scripta HENNIG, A.: Die Gelbwangenschmuckschildkröte Trachemys scripta scripta

2004, 64 s..Edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií. Cena jednoho dílu.
290 Kč

Medical care of Turtles and Tortoises- Diagnosis. Therapy. Husbandry. Prevention HNÍZDO, J., PANTCHEV, N. (Eds.): Medical care of Turtles and Tortoises – Diagnosis. Therapy. Husbandry. Prevention

2011, 600 s. 600 ilustrací, většinou BF. Spoluautory jsou další čeští odborníci J. Zych a O. Hes. Dlouho očekávaná publikace shrnuje a podává nenovější poznatky o chorobách, diagnostice a léčení želv. Informace o anatomii, fyziologii a biologii želv napomohou vyvarovat se možným chovatelským chybám.
Cena: 2450 Kč (pro objednávky do 18. 3. 2011), 3200 Kč (pro objednávky po 18. 3. 2011)

Tierarztpraxis Schildkröten – Diagnose. Therapie. Pflege. Prävention

HNÍZDO, J., PANTCHEV, N. (Eds.): Tierarztpraxis Schildkröten – Diagnose. Therapie. Pflege. Prävention

Německá verze knihy předchozí, ceny jako u anglické verze.

Turtles of Russia and other Ex-Soviet Republics KUZMNIN, S.L.: Turtles of Russia and other Ex-Soviet Republics

2002, 159 s., 68 BF, 9 ČBF, 6 mapek, tabulky, grafy. Přehled vodních a suchozemských želv Ruska a bývalých sovětských republik.
1050 Kč

Map Turtles and Diamondback Terrapins MARA, W.P.: Map Turtles and Diamondback Terrapins

1996, 64 s., desítky BF. Praktická příručka pro chovatele želv rodů Graptemys a Malaclemys s velmi kvalitními fotografiemi.
250 Kč

  MARA, W.P.: Wasser – und Landschildkröten

1998, 111 s., 90 BF. 2. vydání úspěšné knihy, kde 2/3 obsahu jsou věnovány obecným informacím potřebným pro chov želv a 1/3 je věnována druhů, které jsou častěji v zajetí chovány a rozmnožovány.
550 Kč

MARGINATA MARGINATA

Německý specializovaný čtvrtletník o želvách. Každé jednotlivé číslo je orientováno na určitou skupinu želv nebo chovatelské téma.Možné koupit jednotlivá čísla nebo objednat celoroční předplatné.
250 Kč

Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles MCARTHUR, S., WILKINSON,R., MEYER, J.: Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles

2004, 600 s., přes 1000 BF, 611 kreseb, schémat a tabulek. Dlouho očekávaná veterinární publikace, která se věnuje diagnostice a léčení želv. Podrobně je popsána také anatomie a fyziologie želv.
6790 Kč

Continental Turtles of French Guiana Tortues continentales de Guyane francaise METRAILER, S., GRATIET, G.: Continental Turtles of French Guiana / Tortues continentales de Guyane francaise

1996, 125 s., 55 BF, 65 ČBF a kreseb. Kniha s francouzským a anglickým textem se věnuje výhradně druhům žijícím ve Francouzské Guyaně. Řada snímků pochází z biotopů.
1250 Kč

Praxi Ratgeber: Schildkrötenernährung MEYER, M.: PraxisRatgeber: Schildkrötenernährung

2001, 128 s., 60 BF a kreseb. Formátem malá, ale množstvím informací o výživě, krmení a dalších otázkách z fyziologie chovu žel obsažná publikace.
480 Kč

PraxisRatgeber: Freilandanlagen für Schildkröten MINCH, M.: PraxisRatgeber: Freilandanlagen für Schildkröten

2006, 158 s., 220 BF. Praktická příručka o projektování, postupech výstavby a technickém vybavení venkovních výběhů a skleníků pro chov želv.
590 Kč

  MORLOCK, HARLESS: Turtles. Perspectives and Research

1989, 712 s., ČB kresby, tabulky. Editoři shromáždili mnoho hodnotných materiálů ohledně biologie, chovu, výzkumu a ochrany želv.
3430 Kč

MULLER, G.: Turtles in the Terrarium MULLER, G.: Turtles in the Terrarium

1995, 160 s., desítky BF. Anglická verze původně německé knihy, která probírá jednotlivé oblasti chovu želv v zajetí včetně specifických informací pro vybrané druhy.
760 Kč

Schildkröten in Gartenteich MÜLLER,V., SCHMIDT, W.: Schildkröten in Gartenteich

1995, 95 s., 24 BF, 41 ČBF. Kniha probírá možnosti a zkušenosti s chovem želv v zahradních bazénech.
520 Kč

The Eight Great Tortoises PAULL, R. C.: The Eight Great Tortoises

1996, 137 s., BF, ČBF, mapky. První díl série Tortoises of the World je věnován 8 největším druhům suchozemských želv, které autor sám chová na Floridě. (Geochelone elephantopus, Geochelone gigantea, Testudo sulcata, Geochelone denticulata, Geochelone pardalis, Manouria emys, Geochelone radiata, Geochelone carbonaria).
1380 Kč

The Great Red-Foot Tortoise PAULL, R.C.: The Great Red-Foot Tortoise

1997, 113 s., BF a ČBF. Čtvrtý díl série Tortoises of the World je věnován druhu Testudo carbonaria.
1580 Kč

Aldabran Tortoise Expert's Guide PAULL, R. C.: Aldabran Tortoise Expert's Guide

1999, 116 s., ČBF. Pátý díl série Tortoises of the World se věnuje podrobně stavu druhu Geochelone gigantea v přírodě a jeho podmínkám chovu v zajetí.
1080 Kč

Galapagos Tortoise Expert's Guide PAULL, R.C.: Galapagos Tortoise Expert's Guide

1999, 136 s., ČBF. Šestý díl série Tortoise of the World se věnuje podrobně stavu druhu Geochelone elaphantopus v přírodě a jeho podmínkám chovu v zajetí.
1180 Kč

Red-Eared Slider Turtles With Information on Other Sliders PATTERSON, J.: Red-Eared Slider Turtles With Information on Other Sliders

1994, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele želv rodu Trachemys s velice kvalitními fotografiemi.
250 Kč

The Tortoises and Turtles of Madagascar PEDRONO, M.: The Tortoises and Turtles of Madagascar

2008, 147 s., 118 BF, mapky. Autor, který dlouhodobě studoval současný stav madagaskarských želv, jejich ekologii i etologii, se podílel i na záchranných programech těchto unikátních druhů.
1560 Kč

Europäische Landschildkröten PURSALL,B.: Europäische Landschildkröten

1995, 96 s., 90 fotografií a kreseb. Praktická příručka pro chovatele suchozemských želv, především evropských.
660 Kč

European Pond Turtles. The genus Emys ROGNER, M.: European Pond Turtles. The genus Emys

270 s., 150 BF. Další díl z edice Chelonian Libray se podrobně věnuje želvě druhu Emys orbicularis.
910 Kč

Europäische Sumpf­schildkröten. Die gattung Emys ROGNER, M.: Europäische Sumpfschildkröten. Die gattung Emys

Německá verze knihy předchozí.
910 Kč

Die Breitrandschildkröte (Testudo marginata) ROGNER, M.: Die Breitrandschildkröte (Testudo marginata)

2007, 128 s., desítky BF, mapky, diagramy. Publikace od známého teraristy se věnuje chovu, rozmnožování a způsobu života v přírodě největší suchozemské evropské želvy Testudo marginata.
550 Kč

Schildkröten 1. Chelydridae – Dermatemydidae – Emydidae ROGNER, M.: Schildkröten 1. Chelydridae – Dermatemydidae – Emydidae

1995, 192 s., 120 BF. Podrobný popis druhů uvedených čeledí jak z hlediska způsobu života, tak z hlediska chovu v zajetí.
1120 Kč

Schildkröten 2. Kinosternidae, Platysternidae, Testudinidae, Trionychidae, Carettochelydae, Cheloniidae, Dermochelydae, Chelidae, Pelomedusidae ROGNER, M.: Schildkröten 2. Kinosternidae, Platysternidae, Testudinidae, Trionychidae, Carettochelydae, Cheloniidae, Dermochelydae, Chelidae, Pelomedusidae

1996, 265 s., přes 200 BF. Druhý díl podává podrobný popis druhů uvedených čeledí podobně jako kniha předchozí.
1320 Kč

Griechische Landschildkröten ROGNER, R.: Griechische Landschildkröten (Testudo hermanni hermanni, T. h. boettgeri, T. h. hercegovinensis)

2005, 160 s., 130 BF, kresby, grafy. Kniha shrnuje informace o způsobu života, výživě a chovu a rozmnožování v zajetí suchozemské želvy Testudo hermanni.
590 Kč

Schildkrötenkrankheiten SASSENBURG, L.: Schildkrötenkrankheiten

2000, 96 s., desítky BF. Kniha je určena veterinárním lékařům a zkušeným chovatelům želv. Zabývá se nemocemi a léčením želv.
820 Kč

Zacken – Erdschildkröten. Die Gattung Geoemyda SCHAEFER, I.: Zacken – Erdschildkröten. Die Gattung Geoemyda

2005, 144 s., desítky BF, kresby, grafy. Publikace sumarizuje poznatky o želvách rodu Geoemyda, druzích G.spengleri, G. japonica, G. silvatica).
760 Kč

Schlammschildkröten SCHILDE, M: Schlammschildkröten

2001, 133 s., 166 BF, mapky. Kompletní přehled druhů želv rodů Kinosternon, Sternotherus, Claudius a Staurotypus s určovacím klíčem. U každého druhu je podrobný popis , výskyt, způsob života i chov v zajetí.
760 Kč

Die Pracht-Erdschildkröte Rhinoclemmys pulcherrima SCHILDE, M.: Die Pracht-Erdschildkröte Rhinoclemmys pulcherrima

2004, 64 s. Edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč

Asiatische Sumpfschildkröten. Die Familie Geomydidae in Südostasien, China und Japan SCHILDE, M.: Asiatische Sumpfschildkröten. Die Familie Geomydidae in Südostasien, China und Japan

2004, 192 s., 246 BF. Autor se věnuje v této době značně sledované čeledi asijských želv.
1230 Kč
(od téhož autora je i kniha: Schlammschildkröten. Kinosternon, Sternotherus, Claudius und Starotypus za 760 Kč)

Die Moschus-Schildkröte Sternotherus odoratus SCHILDE, M.: Die Moschus-Schildkröte Sternotherus odoratus

2004, 64 s..Edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč

Dier Schnappschildkröte Chelydra serpentina SCHMIDT, D.: Dier Schnappschildkröte Chelydra serpentina

Nové díly z německé edice teraristických příruček ART FÜR ART, kde se jednotlivé díly věnují podrobně určitým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií. Cena jednoho dílu:
270 Kč

Synopsis der rezenten Schildkröten mit Berücksichtigung der in historischer Zeit ausgestorbenen Arten SIEBENROCK, F.: Synopsis der rezenten Schildkröten mit Berücksichtigung der in historischer Zeit ausgestorbenen Arten

1999, 208 s., kresby. Přetisk vydání klasické knihy z roku 1909 je doplněný o aktuální přehled názvů jednotlivých druhů želv. Kniha je určena spíše pro sběratele a bibliofily.
1130 Kč

Die Iberische Landschildkröte Tesudo graeca ibera TROMMER, W.: Die Iberische Landschildkröte Tesudo graeca ibera

Nové díly z německé edice teraristických příruček ART FÜR ART, kde se jednotlivé díly věnují podrobně určitým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií. Cena jednoho dílu:
270 Kč

The Gigantic Land Tortoises of the Galapagos Archipelago VAN DENBURGH, J.: The Gigantic Land Tortoises of the Galapagos Archipelago

1998, 290 s., 205 ČBF, mapky, tabulky. Přetisk klasické knihy z roku 1914 obsahující podrobný popis 266 exemplářů z Galapág, které byly shromážděny expedicemi California Academy of Sciences v letech 1905 –1906. Publikace je doplněna o nový úvod od P.Pritcharda s porovnáním současného názvosloví.
2280 Kč

Terralog: Schildkröten der Welt. Band.1- Turtles of the World Vol.1. Africa, Europe and West Asia VETTER, H.: Terralog: Schildkröten der Welt.
Band. 1 - Turtles of the World
Vol. 1. - Africa, Europe and West Asia

2002, 96 s., přes 250 BF. Dlouho připravovaný první díl série fotografických publikací o plazech pokrývá želvy Afriky, Evropy a západní Asie. Publikace je dvojjazyčná s textem v angličtině a němčině.
800 Kč

(V prodeji i díly 2, 3 a 4).

Terralog: Schildkröten der Welt. Band.2. Nordamerika – Turtles of the World. Vol. 2 – North America VETTER,H., WILMS, T., SCHMIDT: Terralog: Schildkröten der Welt. Band. 2 - Nordamerika
Turtles of the World. Vol. 2 – North America

2004, 128 s., 450 BF. Druhý díl fotografického atlasu želv světe ze série Terralog zahrnuje želvy Severní Ameriky. Publikace je dvojjazyčná – text německy a anglicky.
1050 Kč

(V prodeji i díly 1, 3 a 4).

Terralog:Schildkröten der Welt - Band 3: Mittel- und Südamerika -Turtles of the World - Vol. 3: Central and South America VETTER, H.: Terralog: Schildkröten der Welt. Band 3 - Mittel- und Südamerika
Turtles of the World. Vol. 3 - Central and South America

2005, 127 s., 500 BF, mapky. Třetí díl fotografického atlasu želv s úvodním dvojjazyčným textem v angličtině a němčině. Tento díl pokrývá želvy střední a Jižní Ameriky včetně Galapág.
1050Kč

(V prodeji i díly 1, 2 a 4).

Turtles af the World Vol. 4. East and South Asia VETTER, H., DIJK, P.P..: Turtles af the World. Vol. 4 - East and South Asia

2006, 144s., 600 BF, mapky. Čtvrtý díl fotografického atlasu želv s úvodním dvojjazyčným textem v angličtině a němčině. Tento díl pokrývá želvy jižní a východní Asie.
1180Kč

(V prodeji i díly 1, 2 a 3).

Schildkrötenbibliothek 2. Griechische Landschildjröte (Testudo hermanni, T. boettgeri, T. hercegovinensis) VETTER, H.: Schildkrötenbibliothek 2. Griechische Landschildjröte (Testudo hermanni, T. boettgeri, T. hercegovinensis)

2006, 288 s., přes 200 BF a mapek, tabulky. Druhý díl nové edice publikací o želvách Chelonian Library poskytuje množství informací o způsobu života, životních a klimatických podmínkách v přírodě i o problematice chovu v zajetí u tří druhů evropských suchozemských želv Testudo hermanni, T. boettgeri, T. hercegovinensis.
870 Kč

Chelonian Library 1. Leopard- and African Spurred Tortoise Stigmochelys pardalis and Centrochelys sulcata. VETTER,H.: Chelonian Library 1. Leopard- and African Spurred Tortoise Stigmochelys pardalis and Centrochelys sulcata.

2005, 192 s., 115 BF a mapek, tabulky. První díl nové edice publikací o želvách Chelonian Library poskytuje množství informací o způsobu života, životních a klimatických podmínkách v přírodě i o problematice chovu v zajetí u dvou druhů afrických suchozemských želv Stigmochelys pardalis a Centrochelys sulcata.
690 Kč

  VETTER, H.: Schildkrötenbibliothek 1. Panter- und Spornschildkröte. Stigmochelys pardalis und Centrochelys sulcata.

Německá verze knihy předchozí.
690 Kč

Chelonian Library 3. South American Tortoises Chelonoidis carbonaria, C. denticulata and C. chilensis VINKE, S., VETTER, H.: Chelonian Library 3. South American Tortoises Chelonoidis carbonaria, C. denticulata and C. chilensis.

2008, 355 s., 285 BF, mapky, tabulky. Třetí díl nové edice publikací o želvách Chelonian Library poskytuje množství informací o způsobu života, životních a klimatických podmínkách v přírodě i o problematice chovu v zajetí u třech druhů jihoamerických suchozemských želv Chelonoidis carbonaria, C. denticulat a C. chilensis.
770 Kč

Schildkrötenbibliothek 3. Südamerikanische Landschildkröten Chelonoidis carbonaria, C. denticulata und C. chilensis VINKE, S., VETTER, H.: Schildkrötenbibliothek 3. Südamerikanische Landschildkröten Chelonoidis carbonaria, C. denticulata und C. chilensis.

Německá verze knihy předchozí.
770 Kč

Vermehrung von Landschildkröten VINKE, T. S.: Vermehrung von Landschildkröten

2004, 189 s., 231 BF.Nová velice kvalitní publikace o chovu a rozmnožování suchozemských žel.
980 Kč

The Box Turtle Manual VOSJOLI, P.D., KLINGENBERG, R.: The Box Turtle Manual

1995, 102 s., BF, ČBF, tabulky. Chovatelská příručka pro chovatele severoamerických druhů rodu Terrapene a asijských druhů Cuora amboinensis a C. flavomarginata.
350 Kč

Tortoises. Natural History, Care and Breeding in Captivity WALLS, J.G.: Tortoises. Natural History, Care and Breeding in Captivity

1998, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatel želv s velice kvalitními fotografiemi.
300 Kč

  WALLS, J.G.: Cooters, Sliders and Painted Turtles.

1996, 64 s., desítky BF. Příručka pro chovatele žel rodů Chrysemys, Pseudemys a Trachemys s velice kvalitními fotografiemi.
300 Kč

Sardinien, die Insel der europäischen Schildkröten WEGEHAUPT, W.: Sardinien, die Insel der europäischen Schildkröten

2004,189 s., 345 BF. Na ostrově Sardinie žijí celkem 4 druhy želv a těm se věnuje tato publikace německého autora.
840 Kč

Die natürliche Haltung und Zucht der Griechischen Landschildkröten WEGEHAUPT, W.: Die natürliche Haltung und Zucht der Griechischen Landschildkröten

2006, 352 s., 530 BF. Přední německý chovatel se již ve druhém přepracovaném vydání knihy věnuje podmínkám chovu a rozmnožování želvy Testudo hermanni. Informační hodnotu knihy výrazně zvyšuje množství fotografií z přirozených biotopů i chovných zařízení.
1120 Kč

  WERMUTH, H., MERTENS, R.: Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen

1996, 422 s., 271 kreseb. Přetisk vydání klasické knihy z roku 1961 je v dodatku doplněn o aktuální přehled systému včetně nových druhů a přehled nové literatury.
3350 Kč

Die Steppenschildkröte Agrionemys horsfieldii WILMS, T.: Die Steppenschildkröte Agrionemys horsfieldii

2004, 64 s..Edice teraristických publikací Art für Art, kde se jednotlivé díly věnují podrobně jednotlivým druhům nebo rodům. Jednotný rozsah 64 stran a asi 50 barevných fotografií.
Cena jednoho dílu 290 Kč

Biology of Turtles WYNEKEN, J., GODFREY, M.H., BELS, V.: Biology of Turtles

2007, 408 s., 200 ilustrací. Tým autorů se podrobně zabývá anatomií, morfologií, fyziologií, metabolismem, rozmnožováním i evolucí želv.
3300 Kč

Griechische Landschildkröten ZIRNGIBL, R..: Griechische Landschildkröten

2000, 95 s., desítky BF, tabulky. Praktická příručka určená chovatelům želv druhu Testudo hermanni.
410 Kč