Osvětlení

 
Postupně na tyto stránky přidáme jednotlivé druhy osvětlení, jejich fotografie, výhody, ceny, srovnání, časové spínače, teploměry atd.
 
 
Želvy nutně potřebují ke svému životu zdroj světla a tepla. Možností, jak toho docílit, je několik, můžeme pořídit a do terária umístit tedy obyč. žárovku, např. v květináči nebo v nějakém jiném stínítku, můžeme taky koupit podreflektorovou žárovku.
 
Pod zdrojem tepla by mělo být okolo 30 °C, na druhé straně terárka - v chladnější části - by mělo být okolo 22 °C.
 

Zdroje UV-B a UV-A
Někteří chovatelé používají zářivky obsahující UV-B (podíl 5 % UV-B záření) či UV-A záření. Podporují tím aktivitu želvy, příjímání potravy a funkci vitamínu D3.
UV-B: Svítit by měla okolo 10 hodin denně. UV-B výbojkou svítíme denně 15 - 30 min. Tato žárovka by měla být nad želvou umístěná tak 15 - 25 cm, jinak nesplní svůj účel. Po několika stech hodinách se stane zářivka obyčejnou bez Uv-B záření. Dobré je UV-B zářivky kombinovat s Repti Glo 2%.
UV-A: Také potřebné k správnému vývoji. UV-A záření obsahují přibližně 30% UV-B zářivky, ale je dobré používat ještě další zdroj UV-A záření, tedy přímo UV-A žárovky. Toto světlo je dobré pro rozmnožovací pud, aktivitu a taky hezké zabarvení zvířat.

 
obyčejná žárovka (nemá UV-A, UV-B)
teplo, málo světla
obyčejná zářivka (nemá UV-A, UV-B)
světlo, minimum tepla
UV-B záření
syntéza vitamínu D3
UV-A záření
stimulace chuti k jídlu, aktivity, rozmnožovacího pudu, zabarvení
K automatickému zapínání a vypínání všech zdrojů lze použít časový spínač.


Teploměry
Je vhodné umístit do terka teploměr. Musíme totiž vědět, kolikastupňové teplo panuje pod žárovkou. Pokud chcete, můžete koupit dva teploměry a ještě jeden dát do chladného koutu. Vlhkoměr ve spacím koutě také není na škodu.
 
POZOR!
Nedávejte žárovku doprostřed, želva potřebuje teplejší kout, ale i místo, kde se může zchladit (žárovka musí osvětlovat terárium asymetricky).
 

Měření zdrojů UV záření z 13.12.2008 na Terabazaru TSP

V tomto článku najdete výsledky měření UV zdrojů na prosincovém terabazaru s tabulkou naměřených hodnot a recenzí jednotlivých zdrojů.

Tabulka s naměřenými výsledky:

https://tera.poradna.net/file/view/311-uv-jpg

 

Popis měřených veličin a použitých radiometrů:

UVB záření - je to ultrafialové záření o vlnové délce 280-315(320)nm. Je to právě ten druh ultrafialového záření potřebný pro syntézu vitamínu D3 v organismu.
Naše měření probíhalo za použití přístroje Solarmeter 6.2 UVB. Přístroj měří UVB záření v µW/cm2 (mikrowatt na cm čtvereční).

UV-index - je mezinárodní bezrozměrná veličina, která charakterizuje úroveň dopadajícího ultrafialového záření ze slunce v jeho biologicky aktivních hodnotách.
Pro naše měření byl použit přístroj Solarmeter 6.5 UVI, jehož senzor má vrcholnou odezvu při vlnové délce 297nm, což je právě vlnová délka, při které probíhá v organismu syntéza vitamínu D3.
UV-index se v našich zeměpisných šířkách pohybuje 1-9. Nejsilnější UV index je v našich klimatických podmínkách v létě v poledne (až 10).
V tropickém pásu dosahuje UV index nejvyšších hodnot kolem 20-25.
Ve stručnosti - vyšší naměřené hodnoty (než 25) již poukazují na to, že zdroj vyzařuje v dané vzdálenosti hodnoty, které již pravé slunce nemá.

Po našem měření 13.12.2008 jsme provedli orientační měření venku, při plně zatažené obloze v 13:45 hodin.
UVB - 12µW/cm2
UVI – 0,3

Foto přístrojů:

https://tera.poradna.net/file/view/314-solarmeter-j     pg

https://tera.poradna.net/file/view/315-solarmeter2-     jpg

Recenze UV zdrojů

• Ultra vitalux 300W

Jedná se o osvědčený zdroj UVB používaný již mnoho let profesionálními institucemi (ZOO) i špičkovými chovateli. Hodnoty UVB u nových lamp plně nahradí tropické slunce už ve vzdálenosti 35-50cm od zdroje. Tyto lampy 300W lze použít i v poměrně malých teráriích, ale pouze za předpokladu správně řešené ventilace. Sám používám tyto lampy téměř ve všech teráriích, kde podle druhu zvířat svítí 30 min. - 3 hod. denně a zbytek dne je nahrazují halogeny, HQL a HQI výbojky v kombinaci s lineárními zářivkami - tyto ostatní zdroje přitom zajišťují pouze topení a viditelné světlo, nikoliv UVB, které bohatě postačuje díky uvedenému krátkodobému použití Ultra vitaluxů.
Vitalux lze použít krátkodobě u všech druhů tropických ještěrů. Má velmi příznivý vliv při léčbě různých kožních infekcí a chorob, pozitivně ovlivňuje vitalitu a vybarvení zvířat. Pravidelné používání této lampy zmenšuje nebezpečí retence vajec u březích samic na minimum a příznivě ovlivňuje jejich kvalitu a tím i líhnivost a životaschopnost mláďat.
Nenahraditelný je při chovu pouštních ještěrů a suchozemských želv u kterých zabraňuje rachitis, deformacím krunýře a podporuje oplozenost vajec.
Velmi prospěšné je jeho použití také u malých pouštních ještěrů extrémně náročných na UVB záření (Phrynocephalus, Phrynosoma aj.), kde je ale vždy třeba myslet na to, aby se zvířata mohla kdykoliv ukrýt do stinného chladného úkrytu a kde je nutné pamatovat na možnost přehřátí celé nádrže. Často je světlo vitaluxu to jediné, co tato zvířata udrží v teráriích při životě a dokonce se daří i odchovy.
Pro extrémně náročné druhy je dobré každou sezónu použít nové lampy. U druhů méně náročných lze lampy používat při krátkodobém použití mnoho let.
Díky velmi vysokému UVB indexu je vhodné jen krátkodobé nikoliv celodenní použití těchto lamp.

• Bright Sun UV Desert 70W

Lampa vyzařuje na svůj výkon velmi silné záření v UVB spektru a na rozdíl od běžně používaných směsových výbojek s nepříliš dobrou barvou a intenzitou světla vyzařuje intensivní světlo velmi kvalitní barvy blížící se barvě slunečního světla. Lampa má ve svém spektru vyrovnané UV záření, tedy UVB i UVA. Díky tomuto jevu a samozřejmě díky velmi kvalitnímu viditelnému záření má tato lampa velmi příznivý vliv na vybarvení zvířat i na jejich zdravotní stav. Velmi vhodné je její použití v teráriích s chameleony, ale velmi vhodná je i pro menší pouštní ještěry citlivé na kvalitu světla např. Xenagama, Phrynosoma aj. Lampy je možné bez problémů použít k celodennímu osvitu. Podle našeho měření se zdá, že jejich spektrum se délkou používání příliš nemění tzn. že UVB ve spektru ubývá jen opravdu nepatrně.
Osobně bych se přimlouval spíše k použití klasických lamp, nikoliv lamp v provedení Flood u kterých UVB není tak silné a se zvětšující se vzdáleností od zdroje ubývá mnohem rychleji než u klasických lamp.

• Bright Sun UV Jungle 70W

Lampa je v podstatě totožná s předcházející - světelné spektrum patrně více se blížící světlu v tropických vlhkých oblastech - výdej UVB je poněkud nižší než u předcházejícího typu. Vhodná k použití například u tropických chameleonů a jiných pralesních ještěrů (Furcifer, Phelsuma aj.). Sám však u těchto druhů používám i lampy v provedení Desert s velmi dobrými výsledky.

• T-REX

Měřena byla pouze jedna 160W bodová lampa používaná cca. 5000h a zcela nová plošná lampa s výkonem 100W. Bodová lampa vyzařuje na svůj výkon poměrně málo UVB, navíc pouze ve velmi štíhlém paprsku. Má však vysoké hodnoty UVA záření. Její použití je myslím neefektivní, což si patrně uvědomuje i výrobce a pravděpodobně zastavil výrobu této verze. Verze plošná (Flood) je naopak dobře použitelná pro všechny heliofilní ještěry a želvy k celodennímu použití.

• MegaRay

Jde o směsové výbojky podobné výbojkám T-REX a Ultra vitalux. V zámoří odkud pocházejí jsou velmi oblíbené ve výkonu 60W pro napětí 120V, která ve verzi „Zoo Kit“ překonala svým výdejem UVB dokonce i osvědčené lampy Ultra Vitalux s výkonem 300W. Tohle rozhodně o námi měřené 100W evropské verzi napsat nemůžeme, výdej UVB je u ní daleko menší. Přesto jde o velmi dobrý zdroj UVB který patrně má velmi dlouhou životnost - námi měřená lampa používaná v mém chovu téměř dva roky měla například vyšší výdej UVB než nové lampy stejného typy viz tabulka. Tuto lampu lze použít pro všechny druhy heliofilních zvířat přiměřené velikosti.

• Lampa Solar Glo 125W

Tuto lampu přinesl k přeměření jeden z návštěvníků Terabazaru, který ji přímo na místě zakoupil u jednoho z prodejců. Lampa ukázala nečekaně vysoký výdej UVB ve vzdálenosti cca.15cm od zdroje srovnatelný s tropickým sluncem. Navíc její UVB index je také velmi přijatelný. Bohužel díky tomu,že jsme měli možnost měřit hodnoty pouze jediné nové lampy, nemůžeme napsat nic o její přibližné životnosti a protože jsem ji neměřil UV metrem měřícím celé spektrum UV, není nám známo jaké vyzařuje záření ve spektru UVA.
Jde však patrně o jednu z nejlevnějších opravdu funkčních UV výbojek .

• Kompaktní zářivky

Tyto zdroje UVB je možné použít všude tam, kde není možné použít UVB výbojky. Jejich výdej UVB je poměrně nízký, a je proto nutné, aby zvířata trávila část dne v bezprostřední blízkosti zářivek (cca. 5 cm). Jsou vhodné u stínomilných denních ještěrů (např. některé druhy rodu Anolis, Chameleolis), nebo u horských druhů chameleonů.
Solidní výdej UVB vykázaly zářivky od Fa Lucky Raptile UV Sun ve výkonu 15 i 23 W Při jejich použití je však třeba brát vždy v úvahu, že kvalitní UVB vyzařuje pouze z boku, nikoliv ze své spodní strany kde je vyzařování UVB minimální. Proto je vhodné při osvětlování pozemních zvířat umístit tento typ zářivek horizontálně-rovnoběžně s podlahou terária.
Dobré výsledky ve výdeji UVB mají i kompakty Repti Glo 10 26 W které lze díky jejich konstrukci možné použít v jakékoliv pozici vůči zvířatům, protože vyzařují v podstatě stejně silné UVB na boční i spodní straně zdroje. Nižší výkony této značky jsou mnohem méně efektivní.

• Lineární zářivky

Jde o poměrně neefektivní zdroj UVB. Nejvyšší výdej UVB měly při měření mikrotrubice vyřazené z turbosolária. Otázkou zůstává jaké výsledky by měly nové trubice, protože námi testované měly již očividně zčernalé konce trubic. Osvědčené zářivky Narva Reptilight se ukázaly také v nejlepším světle. Měřili jsme bohužel pouze jednu navíc používanou více jak 4000 hodin, přesto se její výdej UVB blížil trubicím z turbosolária a navíc jejich UVB index byl velmi solidní -3,3 z pěti cm oproti 1,1 ze stejné vzdálenosti u trubic z turbosolária. Velkým fiaskem skončilo měření téměř nové trubice Repti Glo 2,která neměla v podstatě žádný výdej UVB - hodnoty byly dokonce ještě nižší než u obyčejné zářivky Narva Cool white.

Doporučené použití různých zdrojů UVB

Kompaktní zářivky je vhodné umístit do bezprostřední blízkosti zvířat, např. vedle větve, na které zvířata ráda odpočívají.

Výbojky je vhodné nasměrovat na skalku s různými stupni, aby si zvířata mohla sama vybrat teplotu a osvit tak, aby se mohla přiblížit ke zdroji jen do minimální bezpečné vzdálenosti - ta představuje u 70-100 W výbojek cca. 10 cm u 150 W 20 cm a u 300 W vitaluxu 35 cm. Výbojky je možné nasměrovat u stromových zvířat také na spleť větví,kde si pak zvířata mají možnost vybrat požadovanou teplotu a osvit - i zde je třeba brát v úvahu minimální bezpečnou vzdálenost od zdrojů.

Jan Tomášek & Michael Čapek